O NÁS

Detektívna kancelária eXERTO, s.r.o. je firma špecializovaná na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v rozsahu zákona NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Pôsobíme prioritne na území Žilinského kraja, v prípade potreby i na celom území SR, taktiež v zahraničí. Hlavnou náplňou našej činnosti je vykonávanie detektívnych služieb pre fyzické a právnické osoby, najmä

  • hľadanie osoby,
  • hľadanie majetku,
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky a
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.

Zúročujeme schopnosti, skúsenosti a znalosti získané počas dlhoročného pôsobenia v bezpečnostných zboroch SR. Spolupracujeme s partnerskými detektívnymi kanceláriami, advokátskymi kanceláriami, odborníkmi v oblasti súkromnej bezpečnosti, medicíny, súdnymi znalcami a znaleckými organizáciami, s cieľom poskytnúť komplexné a spoľahlivé služby. Postupujeme rýchlo, diskrétne a profesionálne.